Dalış Tüpleri

Tüpler : Sualtında yeteri kadar kalabilmemiz için soluyacağımız havayı yanımızda depolamamız gerekir. Atmosferik şartlarda bu hava en az bir telefon kulübesi kadar yer kaplayacaktır. Bir telefon kulübesiyle dalmamız mümkün olmadığına göre yüksek basınçta sıkıştırılmış (200-300 atm) hava tüpleri ile dalmamız ve regülatör yardımıyla bu havayı ortam basıncında solumamız gerekmektedir. Amaçlarına göre tüpler 0,5 – 0,7 – 1 – 2 – 4 – 7 – 10 – 12 – 15 – 18 litre ve hatta 2*10 veya 2*12 litre gibi ortak vanayla birleştirilmiş olabilirler. 4 litreye kadar olan tüpler sualtı monopalet yarışmaları, BC veya ABLJ şişirilmesi, yedek hava kaynağı olarak kullanılabilmekte, 7 litre tüpler deko tüpü, eğitim dalışı junior dalışlarında kullanılmaktadır. Genelde dalış maksatlı tüpler 10 – 12 – 15 – 18 litre ve az olarak rastlanabilecek 2*10 veya 2*12 litre olanlardır. Bayanlarda 10 – 12 litre, erkeklerde 10 – 15 litre ideal hacimlerdir ve rekreasyonal (sportif) dalışlar için yeterlidir.

Tüplerin yapıldığı malzemeler çelik veya alüminyum alaşımları olabilir ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Çelik tüpler korozyona daha az dayanıklı ve daha fazla bakım gerektirirler. Alüminyum tüpler ise daha fazla et kalınlığına sahip olduklarında daha büyük bir dış hacme dolayısı ile daha fazla kaldırma gücüne sahiptirler ve dalıcının daha fazla ağırlık takması gerekir bu da dalış konforu açısından tercih edilmeyen bir durumdur.

Tüplerimiz patlama riski taşıyan bir ekipmandır. Uzun süre ve sık kullanılmış bir veya birkaç kere darbe almış, kullanım basıncı üzerinde basınçlarda kullanılmış, aşırı derecede korozyona uğramış tüplerde bu risk artar.

Tüp Vanaları : Tüpümüzdeki yüksek basınçlı havayı kullanabilmemiz için regülatöre gereksinim duyduğumuzu daha önce görmüştük. Bu regülatörün tüpe takılması ve tüpteki havanın birinci kademeye geçmesine izin vermek, gerektiğinde hava yolunu kapamak için tüpümüzün boğaz kısmına vidalanarak monte edilmiş vanaları kullanırız. Değişik tipte vanalar olmakla birlikte en genelinde vanaları bir musluğa benzetebiliriz. Saat ibresi yönünde kapanır ve ters yönde açılır. DIN ve INT normu vanalara rastlanabileceği gibi 200 bar (atm) ve 300 bar standartlarında DIN normu vanalar da mevcuttur.