2* EĞİTİM (CMAS)

TSSF / CMAS 2 Yıldız Dalıcı Eğitimi

(Temel Scuba Dalış Eğitimi)


A - 2 YILDIZ DALICI EĞİTİMİNE KATILMA ŞARTLARI (TSSF);
1. 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak
2. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir
3. Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
4. Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
5. En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak

B - ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
* - Müracaat Formu
* - Sağlık Bildirim Formu / Dalış Yapabilir Sağlık Raporu
* - 4 Adet resim
* - TC Kimlik Fotokopisi
* - Adaylardan dalış kayıt defteri ve daha önce almış olduğu brövenin aslı gerekmektedir.

C - EĞİTİM MATERYALLERİ:
* Teorik ve pratik kurs sonunda başarılı olan kursiyerler Uluslararası geçerliliğe sahip olan TSSF /CMAS 2 yıldız dalıcı brövesi
* Dalış Kayıt Defteri
* TSSF /CMAS Dalıcı Eğitim Kitabı

D - EĞİTİM PROGRAMI:
İKİ yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;


a) Teorik Ders Konuları:

2TG Giriş
1. İki yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı
2. Katılım koşullarının açıklanması
3. Dalışa engel rahatsızlıklar
4. Belge yeterliliği

2T1 Dalış Hastalıkları
1. Basıncın vücut üzerindeki etkilerinin tekrarı, gaz kanunları, kısmi basınç
2. Kulak ve sinüs barotravmaları; nedenleri, önlemler ve tedavisi
3. Akciğer barotravması (pnömotraks, amfizem), belirtileri, nedenleri, ilkyardım ve tedavi
4. Hipoksi, nedenleri, tedavisi
5. Dekompresyon hastalığı (basitçe giriş)
6. Nitrojen narkozu, nedenleri, belirtileri, tedavi
7. Karbonmonoksit zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi
8. Karbondioksit zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi
9. Oksijen zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi
10. Tükenme, hipotermi, hipertermi
11. Boğulma, nedenleri, ilkyardım, tedavisi

2T2 İlkyardım ve Kurtarma
1. 1T10 konularının genişletilerek kurtarma becerileri için hazırlanması
2. Kazanın analizi
3. Yardım ya da kurtarma
4. Değerlendir, planla ve uygula
5. Yaralıya ulaşmak ve ilk müdahale
6. Yaralıyı taşıma teknikleri
7. Yaralıyı kıyıya ve tekneye çıkarma
8. Uygulanan teknikler ve nedenleri
9. Suni solunum uygulaması
10. Kalp masajı uygulaması
11. Yardım sonrası bakım

2T3 Hava Hesapları
1. Dalış öncesi planlamanın önemi
2. Dalış evrelerinin belirlenmesi; iniş, dalış, çıkış, duraklar ve rezerv
3. Hava tüketim oranı
4. Dalış tüpünün hacmi ve basıncı
5. Dalış için mevcut havanın hesaplanması
6. Dalışı için gerekli havanın hesaplanması
7. Basınç ve hacim ilişkisi (Boyle kanunu)
8. Hesaplama çalışmaları

2T4 Nitrojen Emilimi
1. Gazların sıvı içindeki çözünürlüğü, havanın vücut dokularınca emilimi
2. Gazların zehirleyici etkileri
3. Fizyolojik problemler; narkoz
4. Dekompresyon hastalığı; hafif tip, ağır tip
5. Dekompresyon hastalığında ilkyardım ve tedavi
6. Dekompresyon hastalığına karşı önlemler

2T5 Derin Dalış
1. Derin dalışa bağlı sorunlar
2. Derin dalışa neden olanlar, derin dalışa engel olanlar
3. Fizyolojik sorunlar; narkoz, dekompresyon
4. Derinlik sınırı
5. Fiziksel sorunlar; yüzerlik, ısı yalıtımı, havanın yoğunluğu ve saflığı
6. Gerekli dalış malzemeleri
7. Dalış planlamasında değerlendirilmesi gerekenler
8. Acil durum uygulamaları için hazırlık

2T6 Dekompresyon Tabloları
1. Dekompresyon hastalığı ve ona bağlı problemlerin engellenmesi için dalış tabloların kullanım gerekliliği.
2. Tabloların çalışma prensibi, nitrojen emilimine genel bakış
3. Dalış tablolarının yapısı ve türleri
4. Duraksız dalışlar için tabloların kullanımı
5. Tek dalışlar
6. Çoklu dalışlar
7. Yükseltide dalış
8. Dalış sonrası uçuş
9. Kayıtların tutulması ve dalış kayıt defteri
10. Planlamanın önemi
11. Dekompresyon tablolarının kullanımı ile ilgili pratik çalışmalar

2T7 Dalış Planlaması ve Organizasyonu
1. Dalış güvenliği için planlamanın önemi
2. Olası sorunlara karşı önlem almak
3. Olası gereksinimler ve acil durumlar için gereksinimlerin giderilmesi
4. Kendi dalışını planlama
5. Bölge seçimi, amacın belirlenmesi, zamanlama, personel gereksinimi, hava ve deniz koşulları
6. Dalış öncesi hazırlıklar
7. Dalış noktasındaki organizasyon

2T8 Sualtında Yol Bulma
1. Pusulasız sualtı yol bulma
2. Pusula, türleri ve dalış için uygun olan pusulalar
3. Dalış süresince pusulanın kullanımı
4. Sabit (kerteriz) almak, rotayı planlamak

b) Önerilen Ders Süreleri: Gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıdaki programda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre belirlemek güçtür. Ders sürelerini uzatırken konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine, pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin, teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.


Önerilen Süreler

İKİ YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİMİ

2TG Giriş 20 dak.
2T1 Dalış Hastalıkları 60 dak.
2T2 İlkyardım ve Kurtarma 40 dak.
2T3 Hava Hesapları 40 dak.
2T4 Nitrojen Emilimi 40 dak.
2T5 Derin Dalış 30 dak.
2T6 Dekompresyon Tabloları 90 dak.
2T7 Dalış Planlaması ve Org. 90 dak.
2T8 Sualtında Yol Bulma 30 dak.

İKİ YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİMİ

2P1 Açık Deniz Dalışı Uyg. 2 saat
2P2 Sualtında Yol Bulma 90 dak.
2P3 Gece Dalışı 30 dak.
2P4 Derin Dalış 30 dak.
2P5 Kurtarma ve İlkyardım 60 dak.

c) Pratik Eğitim Becerileri
1. Bir yıldız dalıcı eğitiminde öğrenilen açık su becerilerinin tekrarı
2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede çekme taşıma yöntemleri
3. Suda suni solunum
4. Kazazedeyi tekneye çıkarma yöntemleri
5. Kazazedeyi karaya çıkarma yöntemleri – 1 (ranteks taşıma)
6. Kazazedeyi karaya çıkarma yöntemleri – 2 (omuzda taşıma)
7. Karada suni solunum ve kalp masajı
8. Baygın dalıcıyı kurtarma
9. Derin dalış
10. Gece dalışı
11. Karada pusula kullanımı
12. Sualtında pusula kullanımı (doğrusal)
13. Sualtında pusula kullanımı (üçgen)


d) Pratik Uygulamada Önerilen Sıralama

2P1 BİRİNCİ DALIŞ
1. Dalış donanımının hazırlanması
2. Suya giriş teknikleri
· Tekne / iskele / platform
· Bot
· Kıyı
3. Su üstünde dalış donanımını çıkarılması giyilmesi
4. Su üstünde ağırlık kemeri çıkarılması takılması
5. Kontrollü alçalma çalışması
6. Nefes düzenleme ve adaptasyon
7. Regülatör temizleme
· Nefes vererek
· Serbest akış butonu ile
8. Regülatör bulma
· Yandan
· Omuzdan
9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
· Aktif-havası biten
· Pasif- hava veren
10. Maske Temizleme
· Tam maske boşaltma
· Maskesiz soluma
11. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması
12. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi
13. Orta suda askıda kalma
14. Kontrollü yükselme
15. Dalış donanımı ile su üstünde yorgun dalıcı çekme / taşıma
16. Sudan çıkış teknikleri
17. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

2P2 İKİNCİ DALIŞ
1. Doğrusal yol bulma
2. Üçgen yol bulma

2P3 ÜÇÜNCÜ DALIŞ
1. Gece dalışı

2P4 DÖRDÜNCÜ DALIŞ
1. Derin dalış

2P5 BEŞİNCİ DALIŞ
1. Baygın dalıcı kurtarma (sualtından çıkarma)
2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede/ yorgun dalıcı çekme / taşıma
3. Suda suni solunum,
4. Tekneye / karaya çıkarma yöntemleri
5. Suni solunum/ CPR uygulaması

e) Becerilerin Değerlendirilmesi:
Eğitmen, her deneyim dalışında yukarıda verilen sıralama ile yol alırsa adaylardaki gelişimi çok daha sağlıklı bir biçimde değerlendirme olanağını elde edecektir. Bu nedenle adayların gerek torik, gerekse de pratik çalışmalardaki becerilerinin eğitmence sürekli olarak değerlendiriliyor olması gerekir. Bu değerlendirmeyi yalnız eğitim sonunda yapmaksa pek doğru olmayan, ancak gerekirse uygulanabilecek bir yöntemdir.


BİLGİ VE KAYIT İÇİN:

E-mail : egitim@aktifbalikadamlar.org.tr

AKTİF BALIKADAMLAR KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ

© Copyright 2020 Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği - All Rights Reserved

Design by Cüneyt Çokşen

Easiest Website Builder